Recent Posts / View All Posts

برگزاری هفته انیمیشن دانشگاه دامغان در دانشکده هنر

| اخبار, انجمن علمی تلویزیون و هنر های دیجیتال | No Comments
هفته انیمیشن دانشگاه دامغان با همکاری دانشکده هنر و انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال در دو بخش کارگاه تولید انیمیشن و نمایش آثار انیمیشن از روز شنبه دهم الی...

پذیرفته شدگان کنکور ارشد ۹۷

| اخبار | No Comments
اسامی پذیرفته شدگان کنکور ارشد سراسری 97 دانشکده هنر دامغان ردیفنام و نام خانوادگیدانشگاه رشته پذیرفته شدهتصویر 1 ژاله افشارمنش دانشگاه هنر شیراز / روزانهپژوهش هنر 2رامین ایمانیصدا و سیمای...

بازدید هیات علمی دانشگاه هنر از دانشکده هنر

| اخبار | No Comments
مهندس رضا مهدی زاده عضو هیات علمی و مدیر گروه کارگردانی نمایش پردیس دانشگاه هنر تهران، روز دوشنبه ۱۶ مهرماه از دانشکده هنر دانشگاه دامغان بازدید کرد. در این بازديد...

برگزاری “کارگاه آموزشی فضاسازی در عکس”

| اخبار, انجمن علمی تلویزیون و هنر های دیجیتال | No Comments
با تلاش انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال، یکشنبه ۱۵ مهرماه  کارگـاه “فضاسـازی در عکـس” در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ با حضورعلـی نجات بخش برگزار شد و با طرح مباحثی درباره فضاسازی...