آثار منتخب پنجمین دوره جشنواره تئاتر اردیبهشت در بخش‌های صحنه و نقالی معرفی شدند.

با اعلام دبیرخانه پنجمین دوره جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت پس از بررسی آثار توسط هیئت انتخاب آقایان هادی عامل، پوریا حیدرنژاد و محمد رفیعی و از بین ۵۹ اثر ثبت شده در بخش‌های صحنه، مونودرام و نقالی آثار راه‌یافته به بخش رقابتی به شرح زیر می‌باشد
در بخش صحنه و از بین ۴۶ اثر ثبت شده ۱۲ اثر به بخش رقابتی راه یافتند
در بخش مونودرام و نقالی از بین ۱۳ اثر ثبت شده ۳ اثر نقالی به بخش رقابتی راه پیدا کردند. همچنین آثاری که در سایر بخش های رقابتی جشنواره در دبیرخانه ثبت شده اند به طور مستقیم به جشنواره راه پیدا کردند. نتایج نهایی برگزیدگان در اختتامیه جشنواره اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است حضور کارگردانان در جلسات بحث پیرامون کارشان به فرایند تعامل و پیشبرد سطح کیفی جلسات کمک می کند.
پنجمین دوره جشنواره تئاتر اردیبهشت از تاریخ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه لغایت جمعه ۳۱ اردیبهشت‌ماه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.