چهارمین جلسه اکران فیلم توسط گروه انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال با همراهی دانشجویان برگزار شد. در این جلسه در ابتدا چندین فیلم کوتاه اکران و توسط دانشجویان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سپس کارگاه کارگردانی موزیک ویدئو توسط آقای ایمان پورغلامی‌مقدم برگزار شد.

درج نظر