چهارمین جلسه اكران فيلم توسط گروه انجمن علمی تلويزيون و هنرهای ديجيتال با همراهی دانشجويان برگزار شد. در اين جلسه در ابتدا چندین فيلم کوتاه اكران و توسط دانشجويان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سپس كارگاه کارگردانی موزیک ویدئو توسط آقای ایمان پورغلامی‌مقدم برگزار شد.

Leave a Reply