برنامه اجرایی روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت

پنجمین دوره جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت
لینک اسکای روم:
https://www.skyroom.online/ch/theatre1400/ordibehesht