اخبارتئاترجشنوارهدانشجویان برتر

درخشش نمایش دو جفت پوتین در هشتمین جشنواره وزارت بهداشت

توسط ۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶ بدون نظر

به گزارش سایت دانشکده هنر دانشگاه دامغان نمایش خیابانی دو جفت پوتین به طراحی و کارگردانی مصطفی براتی دانشجو دانشکده هنر دانشگاه دامغان در هشتمین جشنواره وزارت بهداشت موفق به دریافت جایزه بهترین موسیقی متن برای امیرحسین رضوان صفت در بخش تئاتر خیابانی و کاندید بهترین بازیگری مرد توسط مصطفی براتی در همین بخش شد

درج نظر