بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در بخش مناطق برگزیدگان خود را شناخت. اختتامیه این جشنواره با معرفی برگزیدگان خود در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و نمایش «مساله تحمل ناپذیر وجود» از دانشکده هنر دانشگاه دامغان در این جشنواره درخشید.
رها رضی زاده، به عنوان نامزد بخش طراحی صحنه و امیرحمزه حیدری، نامزد بخش بهترین بازیگر مرد معرفی شدند. همچنین رها رضی زاده کارگردان این نمایش در بخش کارگردانی نیز نامزد دریافت جایزه شناخته شد. امیرحمزه حیدری به عنوان نامزد و برگزیده بخش نمایشنامه نویسی انتخاب شد و نمایش «مساله تحمل ناپذیر وجود» به عنوان یکی از برگزیدگان به بخش جشنواره بین المللی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران راه پیدا کرد. این جشنواره در اردیبهشت ماه سال ۹۸ در تهران برگزار خواهدشد. دانشکده هنر ضمن تبریک به نویسنده و کارگردان این نمایش برای گروه اجرایی نمایش آرزوی موفقیت دارد.

Leave a Reply