ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم و انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال برگزار میکند :

دومین جلسه از سلسله جلسات نقد فیلم
«ویژه آثار جشنواره»

با حضور «علی زحمتکش»
▪️نویسنده، تهیه کننده، کارگردان و منتقد سینما
▪️کارشناس رشته سینما
▪️کارشناس ارشد رشته تهیه کنندگی فیلم و رشته علوم ارتباطات اجتماعی

زمان برگزاری:
یکشنبه ۱۷ اسفندماه
ساعت ۲۰/آنلاین
ورود به جلسه، از طریق سایت رسمی جشنواره
hekatomfestival.ir
و انتخاب گزینه جلسات آنلاین

Leave a Reply