دومین جلسه «انتقال تجربه» ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم.

با حضور علیرضا آقایی/محمد هداوند
فارغ التحصیلان دانشگاه دامغان

زمان برگزاری:
چهارشنبه ۲۰ اسفندماه
ساعت ۱۴

برای ورود به جلسه، از طریق سایت جشنواره
hekatimfestival.ir
و انتخاب گزینه (جلسات آنلاین)

Leave a Reply