زمان برگزاری دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال به تاریخ ۱۱ و ۱۲ خردادماه ۱۴۰۰ موکول شد و مهلت ارسال مقالات و ثبت نام نهایی تا ۱ خردادماه ۱۴۰۰ تمدید گردید

راهنمایی ارسال مقالات

در دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال این امکان برای پژوهشگران و اساتید گرامی فراهم است که جهت سخنرانی فقط چکیده مقالات را ارسال نمایند. چکیده مقالات به صورت ساختاریافته حداکثر ۲۵۰ واژه باشد.

Leave a Reply