«رسول خلیلی دشتکی» دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال دانشکده هنر دانشگاه دامغان در جشنواره ملی «زندگی دست یاریگر توست» که به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان تهران برگزار شد خوش درخشید.
در این جشنواره «رسول خلیلی دشتکی» با موشن گرافیک کرونا مقام اول در بخش موشن گرافیک را کسب کرد.
این جشنواره روز چهارشنبه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سالن شهدای وزارت علوم در تهران برگزار شد.
این جشنواره به مرکزیت و همکاری ۵ دانشگاه در سطح کشور برگزار شد.

Leave a Reply