🔴نخستین جلسه از سلسله جلسات نقد انیمیشن
«ویژه آثار جشنواره»

با حضور «آرزو رمضانی»
▪️کارگردان
▪️انیماتور تجربی
▪️ نقاش

آثاری که در این جلسه مور نقد و بررسی قرار می‌گیرند:
▪️As Above
▪️The Rotation
▪️زرتاجنامه
▪️اشک باران
▪️بیگانه
▪️پژواک

زمان برگزاری:
سه شنبه، ۱۹ اسفندماه
ساعت ۲۰/آنلاین

ورود به جلسه، از طریق سایت رسمی جشنواره
hekatomfestival.ir
و انتخاب گزینه (جلسات آنلاین)

Leave a Reply