اخبار

هفته نمایشنامه خوانی دانشکده هنر

By 22 دسامبر , 2019 No Comments
هفته نمایشنامه خوانی

هفته نمایشنامه خوانی دانشکده هنر با نتایج زیر به پایان رسید.

 

بهترین نمایش: محاکمه ژاندارک (طیبه مونسان)

تقدیرشدگان:

اتهام به خود(مصطفی شفاهی)

ادیپ شهریار(سینا مولایی)

بهترین کارگردانی: طیبه مونسان(محاکمه ژاندارک)

تقدیرشدگان:

مصطفی شفاهی(اتهام به خود)

هوراد محتشم(خواننده تنور)

بهترین صحنه خوانی: طیبه مونسان(محاکمه ژاندارک)

تقدیرشدگان:

پیمان صادقی(خواننده تنور)

فائزه نجاریان(آقای رئیس جمهور)

بهترین بازیگر زن: فائزه رمضانی(محاکمه ژان دارک)

تقدیر شدگان:

فرزانه فروتن(مرگ یزدگرد)

مهسا اسماعیلی(آقای رئیس جمهور)

نمایشنامه های راه یافته به جشنواره تئاتر دامغان:

محاکمه ژان دارک

اتهام به خود

Leave a Reply