به گزارش روابط عمومی ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم، هیئت انتخاب بخش رقابتی ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم معرفی شدند.

هیئت انتخاب بخش عکس:

دکتر سارا صادقی‌نیا، دکتری هنرهای تجسمی از دانشگاه پل والری مونپلیه فرانسه، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دامغان

هدیه دربانی، کارشناس ارشد گرافیک، مدرس دانشگاه

ایمان آجدانی، کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتال از دانشکده هنر دامغان، عکاس

به گزارش روابط عمومی ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجتال هکاتم، هیات انتخاب بخش رقابتی این جشنواره معرفی شدند:

هیئت انتخاب بخش نقاشی دیجیتال:

دکتر آزاده بهمنی پور، گرافیست، دکتری پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دامغان

سعید محمدی، انیماتور، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

فاطمه مُحَیسِن، تصویرساز، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

 هیئت انتخاب بخش فیلم:

دکتر اسداله غلامعلی، نویسنده، پژوهشگر، دکتری پژوهش هنر از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دامغان

دکتر حسین یزدان شناس، دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

رضا غلامی، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

هیئت انتخاب بخش موشن گرافیک:

 زهرا عرب، کارگردان انیمیشن، کارشناس ارشد پژوهش هنر، مدرس دانشگاه

حسین گودرزی، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

مجید سعید پور، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

 هیئت انتخاب بخش گرافیک:

دکتر آزاده بهمنی پور، گرافیست، دکتری پژوهش هنر از دانشگاه الزهرا، عضو هیئت علمی دانشکده هنر دامغان
محمد هداوند، گرافیست، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

رامین ایمانی، گرافیست، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال،فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

 هیئت انتخاب بخش انیمیشن:

نجیبه رحمانی، کارشناس ارشد گرافیک، مدرس دانشگاه

زهرا مظاهری، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

فاطمه پاینده، کارشناس تلویزیون و هنرهای دیجیتال، فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان

 ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم، از ۱۶ الی ۲۱ اسفندماه، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

Leave a Reply