وبینار تخصصی «محمد هاشمی» با موضوع «رابطه تئاتر و تاریخ»
زمان: پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۱

لینک ورود به وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/theatre1400/ordibehesht