اخبارانجمن علمی تلویزیون و هنر های دیجیتالجشنوارهجشنواره هکاتم

ورکشاپ آنلاین نگاه نو در فیلم‌های کوتاه قرن ۲۱

By 14 سپتامبر , 2020 No Comments
ورکشاپ هکاتم

ورکشاپ آنلاین نگاه نو در فیلم‌های کوتاه قرن ۲۱

توسط دکتر احمد الستی
_کارشناس ارشد و دکتری زیبایی‌شناسی سینما دانشگاه تگزاس در دالاس آمریکا
_پژوهشگر و مترجم
_عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
_مولف کتاب‌های نماها و صحنه‌ها، تخیل به مثابه وجه خلاق واقعیت و…

دوشنبه،۲۴ شهریور
ساعت ۲۰:۰۰

در لایو صفحه رسمی اینستاگرام جشنواره هکاتم
@hekatom_du

Leave a Reply