ورکشاپ تخصصی «میترا علوی طلب» با موضوع «دراماتورژی و تحلیل کنش دراماتیک»
زمان۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۱

لینک ورود به وبینار:
https://www.skyroom.online/ch/theatre1400/ordibehesht

@ordibehesht_festival