کتاب دانشامهٔ فرهنگ مردم ایران، با ویراستاری علمی جناب‌ آقای دکتر محمد جعفری قنواتی، استاد مدعو دانشکده هنر دانشگاه دامغان، برنده جایزه کتاب سال شد.
ضمن تبریک به استاد جعفری قنواتی، سلامتی و توفیق روزافزون ایشان را آرزومندیم.