افتخارات دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه دامغان

دانشجویان رشته ادبیات نمایشی

 

ردیف نام صاحب اثر نام اثر رویداد سال
۱ محمد کبکانی فروپاشی در وقت مقرر بیستمین جشنواره تئاتر تجربه

مقام اول متن

۱۳۹۵
۲ سیامک دری بازگشت کلاون بیستمین جشنواره تئاتر تجربه

تقدیر بازیگر مرد

۱۳۹۵
۳ سحر روانبخش بازگشت کلاون بیستمین جشنواره تئاتر تجربه

تقدیر بازیگر زن

۱۳۹۵
۴ رها رضی زاده مسئله تحمل ناپذیر وجود بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی بخش مناطق

اثر برگزیده

۱۳۹۷
۵ امیر حمزه حیدری مسئله تحمل ناپذیر وجود بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی بخش مناطق

متن برگزیده

۱۳۹۷
۶ محمد اکبری اقدم شب‌ها که بی‌خواب می‌شوم جشنواره سراسری یوسف

جایزه اول داستان نویسی

۱۳۹۸
۷ سیامک دری مجلس مهتاب کشون جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت

جایزه بهترین کارگاردانی

۱۳۹۸
۸ امیرحسین رضوان صفت مسئله تحمل ناپذیر وجود جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت

جایزه بازیگری اول

۱۳۹۸
۹ عرفان آیتی مصائب دستبرد به خانه آقای وزیر جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت

جایزه نمایشنامه سوم

۱۳۹۸
۱۰ هادی محرابی واترپروف جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت

جایزه کارگردانی دوم

۱۳۹۸
۱۱ طیبه مونسان مجلس مهتاب کشون جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت

جایزه متن اول

۱۳۹۸
۱۲ امیر حمزه حیدری گرجی مسئله تحمل ناپذیر وجود بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

جایزه بهترین نمایشنامه (جایزه استاد اکبر رادی)

۱۳۹۸
۱۳ محمد للـه گانی مجموعه داستان

خدا لعنت کند سیاوش را

انتشار توسط انتشارات نیستان ۱۳۹۷
۱۴ محمد للـه گانی مجموعه داستان

شیرین و مجنونی که بابا می­گفت

انتشار توسط انتشارات نیستان ۱۳۹۷

 

 

دانشجویان رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال

 

ردیف نام صاحب اثر نام اثر رویداد سال
۱ امیرحسین هاشمی، سعید محمودی، زهرا محمدزاده انیمیشن پایین رو نگاه کن جشنواره فیلم رویش

جایزه اول

۱۳۹۵
۲ فاطمه استاد عبدالحمید انیمیشن جشنواره فیلم رویش

جایزه سوم

۱۳۹۵
۳ ایمان اجدانی عکس جشنواره زن و زندگی شهری- مقام اول ۱۳۹۵
۴ شقایق امطعه انیمیشن فریاد جشنواره رشد

جایزه دوم

۱۳۹۷
۵ سبحان میناوی فیلم کوتاه مرهم جشنواره فیلم برنا

بهترین فیلم کوتاه

۱۳۹۸
۶ سبحان میناوی فیلم کوتاه مرهم جشنواره فیلم­های آسیب­شناسانه ایتالیا، Patologico Festival ۱۳۹۸
۷ محمد طوسی انیمیشن سطل آشغال جشنواره فیلم استانی برنا

بهترین انیمیشن

۱۳۹۸

Leave a Reply