اخبار

کسب رتبه دوم در یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

By 2 سپتامبر , 2019 No Comments

نشریه نبض اندیشه نام دانشگاه دامغان را در میان برگزیدگان کشور قرار داد

نشریه مستقل نبض اندیشه به مدیرمسئولی حانیه رضوی موفق به کسب رتبه دوم مصاحبه، در بخش ویژه محورشکاف طبقاتی، نارضایتی های اجتماعی سیاسی و اقتصادی در یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور شد.

Leave a Reply