اخبارانجمن علمی ادبیات نمایشی

برگزاری هفته پژوهش دانشکده هنر

By 17 دسامبر , 2018 No Comments

هفته پژوهش که حال و هوای علمی بودن را در دانشگاه های سراسر کشور تقویت می کند در دانشکده هنر دانشگاه دامغان نیز بسیار پرشور برگزار شد.
برنامه های این هفته که در سه روز برگزار شد مورد استقبال دانشجویان هر دو رشته ی موجود، ادبیات نمایشی و تلویزیون و هنرهای دیجیتال، قرار گرفت.
در این هفته اساتیدی از دانشگاه دامغان به سخترانی و برگزاری کارگاه پرداختند. دکتر محمد جعفری قنواتی، دکتر فارس باقری، استاد هدی رفاهی، دکتر میترا علوی طلب، استاد فرهاد امینی و دکتر آزاده بهمنی پور از این جمله اند.

همچنین دکتر عبدالحسین مرتضوی و دکتر منصوره محمودی اساتید دعوت شده ای بودند که به برگزاری کارگاه و سخنرانی پرداختند.

فیلم “در جستجوی وطن شرقی” تازه ترین ساخته دکتر علیرضا خوشنویس، از اساتید دانشکده هنر دانشگاه دامغان در این هفته اکران شد و در پی آن دکتر مقداد جاوید صباغیان، رئیس دانشکده در باب ادوارد سعید و نظریه پسا استعماری سخنرانی کردند.

همچنین نمایشنامه خوانی “ترور” نوشته ی فردیناند فون شیراخ به کارگردانی امین مهرنو و نمایشنامه خوانی “همه پسران من” نوشته ی آرتور میلر به کارگردانی حسین حسام نژاد از جمله فعالیت های دانشجویی هفته پژوهش بود.

هفته پژوهش دانشکده هنر دانشگاه دامغان، با داستان خوانی محمد اکبری اقدم دانشجوی ترم پنج ادبیات نمایشی این دانشکده و نقد و بررسی اثر، توسط دکتر عبدالحسین مرتضوی پایان یافت.

Leave a Reply