ورکشاپ ساخت حروف با حضور استاد پویان از پیشکسوتان گرافیک ایران در استودیو دانشکده هنر دامغان با حضور دانشجویان دانشگاه دامغان برگزار شد.

Leave a Reply