جهت مشاهده فیلم ضبط شده اختتامیه سومین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال، از طریق لینک ذیل اقدام نمایید.

https://www.aparat.com/v/b504y/

Digitalartfest.ir
@digitalartfestival