ادبیات نمایشی

اعضای انجمن

 • سیامک دری
 • آرش سوری
 • محمد رفیعی
 • عارف احسانی
 • هتاو خویشکار
 • محمد محمدی

تلویزیون و هنرهای دیجیتال

اعضای انجمن

 • رضا غلامی
 • حسین پوراسمعیل
 • فاطمه محیسن
 • مریم خاکپور
 • حسین حیدری
 • ابوالفضل جمشیدیان

پل های ارتباطی

نشانی: سمنان، دامغان، میدان دانشگاه، ساختمان شماره ۲
کد پستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۶