ادبیات نمایشی

اعضای انجمن

 • بهزاد رضایی
 • محمد رفیعی
 • مهدی سهرابی
 • حدیث سورنی
 • محمد محمدی

تلویزیون و هنرهای دیجیتال

اعضای انجمن

 • ایمان پورغلامی مقدم
 • حسین گودرزی
 • عاطفه ابراهیمی
 • مریم خاکپور
 • رضا غلامی
 • ابوالفضل جمشیدیان

پل های ارتباطی

نشانی: سمنان، دامغان، میدان دانشگاه، ساختمان شماره ۲
کد پستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۶