دکتر محمد مومنی

• دکتری هنرهای نمایشی از دانشگاه برمینگهام انگستان
• رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضوهیأت علمی دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
• مدیر مسئول نشریه برگ فرهنگ دانشگاه تهران
• مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه ی علمی پژوهشی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
• سوابق اجرایی، پژوهشی و آموزشی (اطلاعات بیشتر)

پل های ارتباطی

تماس: داخلی ۴۱۶
مستقیم: ۳۵۲۲۰۴۱۵-۰۲۳
رایانامه: m.momeny@ut.ac.ir
m_momeni@du.ac.ir
صفحه شخصی

رسالت و ماموریت دانشکده هنر از دیدگاه دکتر مومنی

هنر ، میدان تمرین آزادی اندیشه و انعکاس رفتارها ، آیین ها و باورها و بهترین وسیله برای تحصیل و تهذیب اخلاق و رفتارهای اجتماعی است . دانشکده ی هنر دامغان می تواند با آموزش دین و دانش و خرد و بهره گیری از تجارب فرهنگی و هنری دانشگاه های سراسری کشور نقشی چشمگیر و برجسته در پرورش و گسترش هنر ملی و اسلامی ایفا نماید . صحنه ی تئاتر ، پرده ی سینما ، قاب تلویزیون در فضای مجازی و دهکده ی جهانی ارتباطات ، هنگامی می تواند بازتاب میراث ارزشمند و مفاهیم زندگی ساز ادبیات ایران باشد که در دستان دانشجویان آموزش یافته و مجهز به باورهای ملی و دینی قرار گیرد . ابزار های پیچیده ، هنرهای صوتی و تصویری ، نظیر نور ، رنگ ، صدا ، موسیقی ، شعر و تکنیک ، رنگین کمان آسمان فرهنگ و حکمت اند که با آزادی اندیشه و مردم باوری پیوندی پایدار دارند  . امید آنکه دانشجویان و اساتید ارجمند و همکاران و هنرمندان عزیز پاسداران مهرورزی ، ادب و اخلاق پیامبران و پرچم داران وفادار عارفان و حکیمان ایران عزیزمان در تمامی عرصه های توسعه و آبادانی کشور باشد .  ‍