• آئین نامه آموزشی پروژه نهائی کارشناسی
  • دانشجویانی که حداقل ۱۰۰ واحد درسی را گذرانده‌اند، مجاز به اخذ واحد پروژه هستند . دانشجویان موظفند پس از انتخاب واحد در فرم پیشنهاد استاد راهنمای پروژه از بین اساتید معرفی شده از طرف دانشکده به ترتیب اولویت، اساتید راهنمای پیشنهادی خود را در جدول مشخص نمایند . لازم به ذکر است با توجه به محدودیت ظرفیت، اولیت اولا با ورودی های بالاتر و ثانیا با دانشجویانی است که فرم را زودتر به ایمیل دانشکده به آدرس art@du.ac.ir ارسال نمایند.

    آخرین مهلت ارسال فرم استاد راهنمای پیشنهادی پروژه به ایمیل دانشکده تا پایان حذف و اضافه می باشد. چنانچه دانشجویی تا مهلت تعیین شده فرم مربوطه را ارسال نکند شورای آموزشی دانشکده برای آنها استاد راهنما انتخاب خواهد کرد.

 

دانشجویان محترم روز دفاع پروژه کارشناسی لازم است:

  • فرم پروژه کارشناسی را دانلود و تکمیل نمایند.(تایپ مشخصات، چکیده و کلمات کلیدی)
  • فرمهای پروژه کارشناسی و صورتجلسه برگزاری جلسه دفاعیه را پرینت  نموده به امضاء استاد راهنما و داوران برسانند.
  • فرمهای پروژه کارشناسی و صورتجلسه برگزاری جلسه دفاعیه را به دفتر دانشکده هنر تحویل دهند.project 99