طراحی صدا و کارگردانی:فاطمه بصیری

تهیه کننده اجرایی:انجمن تهیه و تولید دانشجویی بی پیکچرز

طراحی پوستر:فاطمه فاطمی

صداپیشگان:شیوا بسطامی،مجید فرهمند،ایمان مسلمی،فرنیا اسماعیلی