اخبار

اطلاع رسانی جلسات دفاع پایان نامه

By 15 سپتامبر , 2019اکتبر 2nd, 2021No Comments

دفاعیه

موضوع پایان نامه: این یک قصه نیست

استاد راهنما: دکتر علیرضا رزازی فر

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای احسان یوسفی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت  ۱۴:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

 

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن  «هذیان»

استاد راهنما: آقای علی عزیزی

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم فاطمه مقیمیان، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت  ۲۰:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: مستند دامغان تا جهان

استاد راهنما: دکتر علیرضا رزازی فر

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای کیوان حمزه، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت  ۱۹:۳۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: نمایشنامه پناهگاه( اقتباسی از داستان آدم کش ها-همینگوی)

استاد راهنما: دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای کیانوش محمدی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت  ۱۰:۰۰  به صورت مجازی برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: نمایشنامه آستانه( اقتباسی از روزها در راه اثر شاهرخ مسکوب)

استاد راهنما: دکتر زهیر نادعلیزاده

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای علی کیانی هرچگانی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت  ۱۴:۰۰  به صورت مجازی برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: طراحی صحنه «زمستان بود»

استاد راهنما: دکتر زهیر نادعلیزاده

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای علی دلیر، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت  ۱۳:۰۰  به صورت مجازی برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن کوتاه «امید»

استاد راهنما: خانم فاطمه مبارکی

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم فاطمه جمالیزاده، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت  ۱۲:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: طراحی پوستر تعدادی از فیلم های کیارستمی

استاد راهنما: خانم دکتر صادقی نیا

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای پژمان سلیمانی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز  سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت  ۱۳:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: نمایشنامه زین دایره مینا ( اقتباسی آزاد از فیلم جاده اثر فدریکوفلینی)

استاد راهنما: دکتر زهیر نادعلیزاده

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم فائزه رمضانی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت  ۱۰:۰۰  به صورت مجازی برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: روند جهانی سازی فوتبال و تاثیر تلویزیون انیمیشن بر آن

استاد راهنما: خانم زهرا عرب

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم شیرین آسیایی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت  ۱۷:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: نمایشنامه درودب_درود( اقتباسی از فاوست)

استاد راهنما: دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم فاطمه مومنی مقدم، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز یک شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت  ۱۴:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشناتور! آغاز جهش در انیمیشن

استاد راهنما: خانم زهرا عرب

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم شیرین آسیایی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت  ۱۹:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن دوبعدی «داستان شما چیه؟»

استاد راهنما: خانم فاطمه مبارکی

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم سمانه شکاری، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز  شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت  ۲۱:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن های شهرغم، توهم حقیقت

استاد راهنما: جناب علی عزیزی

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای محمد چگنی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت  ۱۵:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن Dark

استاد راهنما:  سرکار خانم مبارکی

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم زهرا اسدی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت  ۲۰:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: طراحی پوستر تعاملی

استاد راهنما:  سرکار خانم رحمانی

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای امید یوزی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت  ۱۶:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  نمایشنامه «دوستت داشتم»

استاد راهنما:  دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاعیه خانم فاطمه حاجیلو، دانشجوی رشته کارشناسی ادبیات نمایشی، روز دوشنبه  ۲۹ شهریور ساعت ۱۲  بصورت مجازی در http://live.du.ac.ir/art برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  «کبوتری ناگهان» نوشته محمد چرمشیر

اساتید راهنما:  دکتر میترا علوی طلب، دکترجاوید صباغیان، دکتر زینب خسروی

جلسه دفاعیه خانم زهرا صمصامی، دانشجوی رشته کارشناسی ادبیات نمایشی، روز پنج شنبه  ۲۵ شهریور ساعت ۱۲  بصورت مجازی در http://live.du.ac.ir/art برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  «آرام بخواب» برگرفته از نمایشنامه هملت شکسپیر

استاد راهنما:  دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاعیه  آقای امیرحسین راهپیما، دانشجوی رشته کارشناسی ادبیات نمایشی، روز چهار شنبه  ۲۴ شهریور ساعت ۱۲  بصورت مجازی در http://live.du.ac.ir/art برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن سارا

استاد راهنما:  سرکار خانم مبارکی

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای صالح حکمتی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت  ۱۴:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  طراحی چهره پردازی شخصیت های اصلی نمایشنامه اتللو اثر ویلیام شکسپیر

استاد راهنما:  دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاعیه  آقای امیررسول محتشم، دانشجوی رشته کارشناسی ادبیات نمایشی، روز سه شنبه  ۲۳ شهریور ساعت ۱۴  بصورت مجازی در http://live.du.ac.ir/art برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: طراحی پوستر تعدادی از فیلم های مطرح ایرانی و خارجی

استاد راهنما: دکتر سارا صادقی نیا

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم زهره سعید، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ساعت  ۱۰:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن کوتاه رافائل و فو

استاد راهنما: جناب علی عزیزی

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم نوشین کلانتری، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت  ۱۴:۳۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: جدال

استاد راهنما: جناب علی عزیزی

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای ابوالفضل جمشیدیان، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت  ۱۴:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  موسیقی انیمیشن

استاد راهنما: جناب محمد امامی

جلسه دفاع پروژه پایانی احمد رضایی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ساعت  ۱۳:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  موزیک ویدیو انیمیشنی

استاد راهنما: خانم زهرا عرب

جلسه دفاع پروژه پایانی آرین نراقی‌پور، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت  ۹:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  طراحی هویت بصری برای فست‌فود ژوان

استاد راهنما: خانم نجیبه رحمانی

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم  رویا خرم پور، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ساعت  ۱۲:۰۰  به صورت مجازی برگزار  می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  طراحی هویت بصری  برای گلخانه فلورا

استاد راهنما: خانم نجیبه رحمانی

جلسه دفاع پروژه پایانی خانم نجمه سریانی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت  ۱۲:۰۰  به صورت مجازی برگزار  گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  طراحی هویت بصری برای شرکت تجاری قنادی شاهچراغ

استاد راهنما: خانم نجیبه رحمانی

جلسه دفاع پروژه پایانی آقای ابوالحسن ابراهیمیان، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ساعت  ۱۱:۴۵  به صورت مجازی برگزار می گردد.

 

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  بررسی نقش حروف فارسی در تقویت ویژگی‌های بصری آثار مکتب سقاخانه

استاد راهنما: خانم دکتر  آزاده بهمنی‌پور

جلسه دفاع پروژه پایانی محمد نهاردانی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۹ در لینک http://live.du.ac.ir/art برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  چشم‌انداز درام اسکاتلندی معاصر: مکان، هویت و سیاست‌ها

استاد راهنما: آقای دکتر مقداد جاوید صباغیان

جلسه دفاعیه  آقای محمد اکبری اقدم، دانشجوی رشته کارشناسی ادبیات نمایشی، روز چهارشنبه ۶ اسفند ساعت ۱۹  در لینک http://live.du.ac.ir/art برگزار می گردد.

 

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  روز خوب در قرنطینه

استاد راهنما: خانم دکتر صادقی نیا

جلسه دفاعیه خانم مهدیه ربیعی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز دوشنبه ۹۹/۱۱/۶ ساعت ۹ بصورت مجازی برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  ساخت بازی Rolling Ball و طراحی Level و Environment در موتور بازی سازی UNREAL ENGINE 4

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا رزازی فر

جلسه دفاعیه آقای ایمان اجدانی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز دوشنبه ۹۹/۷/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰ بصورت مجازی برگزار می گردد.

دفاعیه

موضوع پایان نامه:  کارگردانی نمایشنامه ذرت بوداده

استاد راهنما: خانم دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاعیه آقای حسین حسام نژاد، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز شنبه ۹۹/۷/۲۶ ساعت ۱۹ بصورت مجازی برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: بررسی تطبیقی نمایشنامه های زنان تراوا، نوشته اورپید و سنه کا، با رویکرد درون متنی

استاد راهنما: خانم دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاعیه خانم منصوره مهدویان، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز شنبه ۹۹/۷/۲۶ ساعت ۱۵ بصورت مجازی برگزار گردید.

 

دفاعیه

موضوع پایان نامه: بررسی سه نقاشی از نمایشنامه ادیپ شهریار

استاد راهنما: آقای دکتر مقداد جاویدی صباغیان

جلسه دفاعیه خانم فاطمه رستگار، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز پنجشنبه ۹۹/۷/۲۴ ساعت ۱۳ بصورت مجازی برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: از زبانشناسی به نمایشنامه شناسی

استاد راهنما: آقای دکتر مقداد جاویدی صباغیان

جلسه دفاعیه آقای مهدی بخشی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز شنبه ۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۲ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار  گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن اتحاد

استاد راهنما: خانم دکتر سارا صادقی نیا

جلسه دفاعیه آقای نیما نوروزی، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز یکشنبه ۹۸/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار  گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: بررسی و شناخت جنبه ها و جلوه های شخصیت آخیلوس در ادبیات حماسی و نمایشی کلاسیک

استاد راهنما: آقای دکتر مقداد جاویدی صباغیان

جلسه دفاعیه خانم نرگس قنواتی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز شنبه ۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۱ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار  گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: بررسی تطبیق نظامات اجتماعی مادرتبار و پدرسالار با تمرکز بر نمایشنامه ادیپوس شهریار اثر سوفوکلس

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا خوشنویس

جلسه دفاعیه آقای علی صادقی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز شنبه ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار  گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: مالیخولیا در شخصیت محوری نمایشنامه ایوانف آنتوان چخوف با تکیه بر آرای فروید

استاد راهنما: آقای دکتر مقداد جاویدی صباغیان

جلسه دفاعیه آقای عارف احسانی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: ویدئو آرت “نویز”

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا خوشنویس

جلسه دفاعیه خانم نیلوفر ذوالفقاری، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹ در پلاتو تجربه دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: فیلم کوتاه تجربی “شهر بی عشق”

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا خوشنویس

جلسه دفاعیه خانم فاطمه صداقت پور، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۴ در پلاتو تجربه دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن استاپ موشن بی کله

استاد راهنما: خانم زهرا عرب

جلسه دفاعیه آقای صدرا عباس زاده، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۹ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن پاندورا

استاد راهنما: خانم دکتر آزاده بهمنی پور

جلسه دفاعیه آقای مجید سعیدپور، دانشجوی رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتال، روز یکشنبه ۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: واکاوی مراسم آیینی گل گشنیز و بررسی وجوه نمایشی آن

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا خوشنویس

جلسه دفاعیه آقای علی شمس الدینی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۳ ساعت ۱۴ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: موشن گرافیک قارچ گانودرما

استاد راهنما: خانم عرب

جلسه دفاعیه خانم فرزانه پارسا، دانشجوی رشته تلویزویون و هنرهای دیجیتال، روز دوشنبه ۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

برگزاری نمایش “عجایب شهر”

نویسنده و کارگردان: سجاد یعقوبی

بازیگران: علی کیانیان، مینا گل افروز، محمدحسین جمالزاده، زهرا ممشلی،ریبین بادپر،شایسته اسماعیلی، سینا مهدوی، مهدیه حبیب زاده، صادق لطفی، حانیه کاشی

موسیقی: اشکان شاهین

نور: فرزانه حیدری

دستیار کارگردان: ریبین بادپر

زمان: یکشنبه و دوشنبه ۲۴ و ۲۵ آذر – ساعت ۱۹

برگزاری نمایش “زخم باز”

اقتباسی از نمایشنامه “ویتسک” نوشته گئورگ بوشنر

طراح و کارگردان: عمادالدین متین

بازیگران: آلاله تقوی، امیررضا مخولی، غزل نظام زاده

سومین جلسه هم اندیشی علمی دانشکده هنر

دراماتورژی و معاصر سازی متون کلاسیک

تاریخ برگزاری: ۱۹ آبان ماه

مکان برگزاری: پلاتو دانشکده

زمان برگزاری: ساعت ۱۹

اکران انیمیشن ناهنجاری ۲۰۱۵

تاریخ برگزاری: ۱۹ آبان ماه

مکان برگزاری: پلاتو دانشکده

زمان برگزاری: ساعت ۱۹ لغایت ۲۱

ششمین نشست سینماتک دانشکده هنر

باشو، غریبه کوچک، بهرام بیضایی

با حضور دکتر زهیر نادعلی زاده و حسین یزدان شناس

تاریخ برگزاری: ۱۴ آبان ماه

مکان برگزاری: پلاتو متن

زمان برگزاری: ساعت ۱۷

معارفه دانشجویان ورودی جدید ادبیات نمایشی

تاریخ برگزاری: ۱۳ مهرماه

مکان برگزاری: پلاتو دانشکده هنر

زمان برگزاری: ساعت ۱۹ لغایت ۲۰

میز کتاب دانشکده هنر

تاریخ برگزاری: ۱۳ مهر لغایت تا پایان ترم

مکان برگزاری: مقابل دانشکده هنر و لابی  دانشکده

زمان برگزاری: ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر

دفاعیه

موضوع پایان نامه: فیلم کوتاه «عروس جنگل»

استاد راهنما: خانم فاطمه مبارکی

جلسه دفاعیه آقای ایمان پورغلامی مقدم، دانشجوی رشته تلویزویون و هنرهای دیجیتال، روز شنبه ۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: موشن کمیک لبه آگاهی

استاد راهنما: خانم فاطمه مبارکی

جلسه دفاعیه آقای حسین گودرزی، دانشجوی رشته تلویزویون و هنرهای دیجیتال، روز شنبه ۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: انیمیشن کوتاه «نابودی»

استاد راهنما: خانم فاطمه مبارکی

جلسه دفاعیه خانم  زهرا عباس زاده، دانشجوی رشته تلویزویون و هنرهای دیجیتال، روز شنبه ۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: بررسی وجوه نمایشی در داستان های گلشیری با تمرکز بر داستان معصوم دوم

استاد راهنما: آقای محمد امامی

جلسه دفاعیه آقای سیامک دری، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز چهارشنبه ۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: بررسی شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر مخاطب؛ مطالعه موردی اینستاگرام

استاد راهنما: خانم دکتر سارا صادقی نیا

جلسه دفاعیه آقای بهنام بشارت، دانشجوی رشته تلویزویون و هنرهای دیجیتال، روز چهارشنبه ۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: کمیک موش برزو کوچولو

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا خوشنویس

جلسه دفاعیه خانم مریم خاکپور، دانشجوی رشته تلویزویون و هنرهای دیجیتال، روز چهارشنبه ۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

موضوع پایان نامه: بررسی جنبه های تاریخی و اسطوره ای نمایشنامه فتح نامه کلات اثر بهرام بیضایی

استاد راهنما: خانم دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاعیه خانم اکرم تاجیک، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز سه شنبه ۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

بررسی جنبه های نمایشی آیین های سوگواری در لرستان

استاد راهنما: خانم دکتر میترا علوی طلب

جلسه دفاعیه خانم سحر کلانتر، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز سه شنبه ۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

بازگویی به مثابه بازنمایی در آثار نغمه ثمینی؛ بررسی موردی نمایشنامه های افسون معبد سوخته، خانه، اسب های آسمان خاکستر می بارند.

استاد راهنما: آقای دکتر مقداد جاوید صباغیان

جلسه دفاعیه خانم سحر روانبخش، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز دوشنبه ۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

تله تئاتر سوتفاهم

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا خوشنویس

جلسه دفاعیه آقای علی زارع، دانشجوی رشته تلویزیون، روز دوشنبه ۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.

دفاعیه

بررسی سیر اقتباس در سینمای ایران و تحلیل تطبیقی فیلم تردید و نمایشنامه هملت

استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا خوشنویس

جلسه دفاعیه آقای یونس بیگی، دانشجوی رشته ادبیات نمایشی، روز دوشنبه ۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۵ در اتاق جلسات دانشکده هنر برگزار گردید.