گزارشی از فعالیت های دانشکده هنر در زمستان گذشته ؛

 با فرارسيدن سال جديد برآن شديم كه گزارشي از فعاليت هاي اخير دانشكده هنر را در اختيار شما عزيزان قرار دهيم. در زمستاني كه گذشت از سوي دانشجويان شاهد فعاليت هايي در عرصه ي نمايش بوديم كه نشان از شوق و ذوق بي حد جوانان در انجام كارهاي گروهي دارد. در كنار نمايش ، كارگاه ها و اكران فيلم هايي نيز برگزار شد كه ماحصل آن كسب مقام در جشنواره هاي مختلف بود. در سه ماه اخير گروه هاي مختلف نمايش هايي را به روي صحنه بردند كه مي توان به:
نمايش “حراج” با كارگرداني بهنام بشارت،
ايوانف” به كارگرداني يونس ظريف،
مجموعه ي “داستان من” به كارگرداني مصطفي شفائي توفام،
درام” به كارگرداني سبحان ميناوي،
ناتان و تبيلت” به كارگرداني هادي محرابي،
نمايشنامه خواني “فال” به كارگرداني سجاد باقري،
نمايشنامه خواني “مرگ در مي زند” به كارگرداني هوراد محتشم
و مجموعه نمايش هاي گروه انقراض (“رهايي” به كارگرداني زهرا كاظمي نژاد، پرده خواني “انديشمند” به كارگرداني و بازي مينو رحمتي، “پيش از صبحانه” به كارگرداني محمدكاظم زراعتي و “گاهي دلتنگي” به كارگرداني سهيل كياني، حميد قيصري و پرستو انصاري فرد) اشاره كرد.
علاوه بر نمايش، برنامه هاي ديگري هم در دانشكده برگزار شد كه مي توان به:
اكران فيلم “كمي آنسوتر
و برگزاري كارگاه “عكاسي خياباني” توسط انجمن علمي تلويزيون و هنرهاي ديجيتال اشاره كرد.
همچنين با تدابير انجمن علمي ادبيات نمايشي در هفته پژوهش و دعوت از اساتيد مجرب كارگاه هاي “تئاتر امروز جهان” توسط عرفان خطيب زاده، “پژوهش در تئاتر، راهبرد ها و راهكار ها” و “دراماتورژي” توسط استاد اصغر نوري، “ضرورت اجرا” و “كارگرداني با تمركز بر متن” توسط استاد بهزاد آقا جمالي برگزار گرديد.
اما زمستان دانشكده هنر دانشگاه دامغان بي ثمر نبوده و علاوه بر راهيابي گروه هاي نمايش دانشكده به جشنواره هاي مختلف كه موفقيتشان را آرزومنديم شاهد كسب رتبه هاي برتر در جشنواره هاي متنوع توسط دانشجويان بوديم كه كسب مقام هاي:
سومي “كارگرداني و بازيگري” توسط اميرحسين رضوان صفت
و دومي “طراحي صحنه” توسط رها رضي زاده براي نمايش “مضرات دخانيات” در جشنواره مونولوگ “تكخند” ،
كسب مقام هاي “برترين كاريكاتور” توسط بيتا دهقان،
رتبه ي اول “نشريه برتر” براي نشريه “تخنه” و “برترين گرافيست و صفحه آرا” توسط رامين ايماني،
“برترين مصاحبه گر” توسط زهرا كاظمي نژاد،
رتبه ي دوم “نويسنده ي برتر”، “برترين مطلب طنز” و “برترين مطلب ادبي” توسط منصوره مهدويان،
“برترين مطلب سياسي” توسط يونس بيگي،
“برترين مطلب اجتماعي و صنفي” توسط حانيه رضوي،
“برترين تيتر” توسط نرگس قنواتي ،
رتبه ي دوم “نويسنده برتر” توسط حنانه بزرگي
و رتبه سوم “نشريه برتر” براي نشريه “كارتون” توسط رضا غلامي در نخستين دوره جشنواره دانشجويي نشريات “قلم” از جمله ي آنهاست.

Leave a Reply