دومین جلسه از سلسله جلسات نقد انیمیشن
«ویژه آثار جشنواره»

با حضور «آرزو رمضانی»
▪️کارگردان
▪️انیماتور تجربی
▪️ نقاش

آثاری که در این جلسه مور نقد و بررسی قرار می‌گیرند:

▪️فکر می‌کنم پس هستم
▪️آنچه گذشت
▪️روز زمین
▪️دنیای کودکی
▪️صدای من، صدای او
▪️ID
▪️The Garden
زمان برگزاری:
چهارشنبه، ۲۰ اسفندماه
ساعت ۲۰/آنلاین

ورود به جلسه، از طریق سایت رسمی جشنواره
hekatomfestival.ir
و انتخاب گزینه (جلسات آنلاین)

Leave a Reply