مصاحبه تیم تولیدکننده و بازیگران اثر رادیویی “اطلسی های لگد مال شده” با برنامه “تماشاخانه رادیو جوان” فردا ساعت ۱۴:۰۰ ۱۲/۰۶/۱۴۰۰ به صورت زنده از صدای جمهوری اسلامی ایران
موج اِف اِم ردیف ۸۸ و موج اِی اِم ردیف ۹۰۰