نخستین شماره از مجله تخصصی سینمایی «راکوردی» منتشر شد.
مجله راکوردی به صاحب امتیازی انجمن تهیه و تولید دانشجویی «بی پیکچرز»، محمدجواد باقری در سمت مدیر مسئول و نگین وزیری به عنوان سردبیر، در حوزه سینما به رشته تحریر درآمده‌است .

در این شماره می‌خوانید :

▪️مصاحبه با عباس یاری

▪️مقاله تألیفی دستیار کیست؟

▪️سر کلاس فیلمسازی بونگ جون هو

▪️ارتباط سینما و نقاشی

لینک دانلود مجله در تلگرام:

@BeePictures