به گزارش سايت دانشكده هنر طي جلسه اي كه ۲۷ فروردین در پلاتوي ٥١٧ برگزار گرديد فيلم كوتاه “انتخاب” به كارگرداني رضا غلامي دانشجوی دانشکده هنر اكران و مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اين جلسه كه به همت انجمن علمي تلويزيون و هنرهاي ديجيتال صورت گرفته بود دكتر حسين يزدان شناس نقاط ضعف و قوت فيلم را بررسي كرده و از اشتياق دانشجويان براي ساخت فيلم كوتاه كه آن را ذوق‌آزمايي و تمرين براي دانشجويان مي‌دانستند ابراز خرسندي كردند. همچنين در اين جلسه رضا غلامي در مقام كارگردان به سوالات ديگر دانشجويان پاسخ داده و به بحث و گفت و گو با ایشان پرداخت.

Leave a Reply