برگزیدگان بخش نمایشنامه‌نویسی جشنواره دانشجویی پودس اعلام گردید و خانم مریم بابایی، دانشجوی ادبیات نمایشی دانشگاه دامغان، رتبه نخست این بخش از جشنواره را کسب کرد.