روز چهارشنبه مصادف با هشتم اسفند سال یک هزار و سیصد و نود و هفت، به مناسبت چهارمین جشنواره هنر های دیجیتالی هکاتوم از سوی انجمن تلویزیون و هنر های دیجیتال دانشگاه دامغان، وورک شاپ سینمای مستند با حضور استاد شکیبانیا از ساعت چهارده الی هفده با محوریت ویژگی ها، خصوصیات و انواع موارد استفاده از فیلم های مستند هنری در پلاتو دانشکده هنر برگزار گردید.

Leave a Reply