اخبار

پذیرفته شدگان کنکور ارشد ۹۷

By ۱۳ آذر , ۱۳۹۷ No Comments

اسامی پذیرفته شدگان کنکور ارشد سراسری ۹۷ دانشکده هنر دامغان

ردیفنام و نام خانوادگیدانشگاه رشته پذیرفته شدهتصویر
۱ ژاله افشارمنش دانشگاه هنر شیراز / روزانهپژوهش هنر
۲رامین ایمانیصدا و سیمای قم تولید سیما
۳فاطمه پایندهالزهرا
۴نجیمه ثمره غیر انتفاعی کمال الملک
۵حدیثه نقشینههنر اصفهانمطالعات کتابت و نگارگری
۶ابوالفضل حسنی مقدمسمنان
۷پوریا حیدری نژادتربیت مدرسکارگردانی نمایش
۸علی خراشادیدانشگاه هنر تهران سینما
۹سعید ذاکریجندی شاپور دزفولمهندسی شهرسازی
۱۰لیلا رحمتیهنر
۱۱سیده حانیه رضویهنر
۱۲آرش سوریعلامه طباطبایی
۱۳زهرا سادات سید زادهصدا و سیماسردبیری و تهیه کنندگی رادیو
۱۴مهری شاه منصوریتربیت مدرسادبیات نمایشی
۱۵زینب شفیعینیشابورپژوهش هنر
۱۶محمد ابراهیم عاشوری دانشگاه هنر و معماری تهران گرافیک
۱۷رضا غلامیتربیت مدرسسینما
۱۸حمید قیصر پورتربیت مدرس کارگردانی نمایش
۱۹سپیده کفاییدانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش
۲۰سهیل کیانیدانشگاه هنر تهران سینما
۲۱اکرم گلکارغیر انتفاعی نوشهر
۲۲علی گودرزیهنربازیگری
۲۳محسن محبیسوره تهران
۲۴پرنیا ناصریسوره تهرانمهندسی شهرسازی
۲۵احسان یزدان پناهدانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش
۲۶حانیه رضویدانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش

Leave a Reply