اخبار

پذیرفته شدگان کنکور ارشد ۹۷

By ۱۳ آذر , ۱۳۹۷ No Comments

اسامی پذیرفته شدگان کنکور ارشد سراسری ۹۷ دانشکده هنر دامغان

ردیفنام و نام خانوادگیدانشگاه رشته پذیرفته شدهتصویر
1 ژاله افشارمنش دانشگاه هنر شیراز / روزانهپژوهش هنر
2رامین ایمانیصدا و سیمای قم تولید سیما
3فاطمه پایندهالزهرا
4نجیمه ثمره غیر انتفاعی کمال الملک
5حدیثه نقشینههنر اصفهانمطالعات کتابت و نگارگری
6ابوالفضل حسنی مقدمسمنان
7پوریا حیدری نژادتربیت مدرسکارگردانی نمایش
8علی خراشادیدانشگاه هنر تهران سینما
9سعید ذاکریجندی شاپور دزفولمهندسی شهرسازی
10لیلا رحمتیهنر
11سیده حانیه رضویهنر
12آرش سوریعلامه طباطبایی
13زهرا سادات سید زادهصدا و سیماسردبیری و تهیه کنندگی رادیو
14مهری شاه منصوریتربیت مدرسادبیات نمایشی
15زینب شفیعینیشابورپژوهش هنر
16محمد ابراهیم عاشوری دانشگاه هنر و معماری تهران گرافیک
17رضا غلامیتربیت مدرسسینما
18حمید قیصر پورتربیت مدرس کارگردانی نمایش
19سپیده کفاییدانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش
20سهیل کیانیدانشگاه هنر تهران سینما
21اکرم گلکارغیر انتفاعی نوشهر
22علی گودرزیهنربازیگری
23محسن محبیسوره تهران
24پرنیا ناصریسوره تهرانمهندسی شهرسازی
25احسان یزدان پناهدانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش
26حانیه رضویدانشگاه هنر تهران کارگردانی نمایش

Leave a Reply