روز دوشنبه ششم اسفند نود و هفت ، به مناسبت چهارمین جشنواره هنر های دیجیتالی هکاتوم از سوی انجمن تلویزیون و هنر های دیجیتال دانشگاه دامغان ، ورکشاپ عکاسی با حضور استاد بهنام تاجمیر ریاحی برگزار شد. لازم به ذکر است،شناخت و استفاده از لنز ها، تحلیل قاب بندی های آثار سینمایی از سرفصل های پرداخت شده در این ورک شاپ بود.

Leave a Reply