×

جشنواره فیلم کوتاه فانوس برگزار میکند : کارگاه عملی «صحنه در تاریخ» با «استاد مصطفی مرادیان» 🎬بخشی از فعالیت های ایشان: مصطفی مرادیان، متولد ۱۳۶۵، دانش آموخته‌ى طراحى صحنه و معمارى از پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران است. طراح صحنه نمایش مده ا طراح صحنه نمایش دارم اینجا تجزیه

TOP