فراخوان ها

فراخوان مقاله فصلنامه تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی

By ۱۲ خرداد , ۱۳۹۵ No Comments

فراخوان مقاله فصلنامه تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی

(با رویکرد علمی-پژوهشی)

فصلنامه تخصصی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی در راستای هموار ساختن فضای پژوهش و گشودن امکان دسترسی دانشجویان، اساتید، و محققان رشته‌های گروه آموزشی هنر به آخرین دستاوردهای تحقیقاتی در عرصه‌های هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، و پژوهش‌های هنر، و نیز کمک به ارتقای سطح و میزان تولیدات علمی و دانشگاهی بومی، در نظر دارد نتایج تحقیقات روش‌مند پژوهشگران مقاطع تحصیلات تکمیلی را، با رعایت ضوابط و رویکردهای علمی-پژوهشی، منتشر نماید. زمینه‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی فصلنامه به قرار زیر است:

۱) هنرهای نمایشی

الف) نمایش و ادبیات نمایشی       ب) تولیدات تلویزیونی     ج) هنرهای دیجیتال     د) تصویر متحرک     ه) سینما           و) هنرهای اجرایی

۲) هنرهای تجسمی

الف) گرافیک          ب) نقاشی           ج) پیکرسازی     د) انواع هنری نوپدید

۳) پژوهش هنر  

الف) فلسفه هنر     ب) مطالعات تطبیقی هنر       ج) جامعه‌شناسی هنر   د) انسان‌شناسی هنر   ه) نظریه‌های تاریخ هنر         و) روان‌شناسی و هنر

 

fara10 for net

لازم است مقالات در چارچوب محورهای پژوهشی فصلنامه تنظیم و از طریق یکی از روشهای زیر ارسال شوند:

– ثبت نام در سامانه فصلنامه به آدرس http://jdva.du.ac.ir و ارسال مقاله

– ارسال سیدی حاوی فایل مقاله به نشانی دامغان- میدان دانشگاه- دانشگاه دامغان- دانشکده هنر- دفتر فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی

– مکاتبه از طریق آدرس الکترونیک jdva@du.ac.ir

علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۳۳۵۲۲۰۴۱۵ تماس حاصل کنند و یا با نشانی الکترونیک  jdva@du.ac.ir مکاتبه نمایند.

دانلود تعهدنامه   

راهنمای تهیه و تدوین و شرایط ارسال مقالات علمی در فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی

Leave a Reply